Prawo pracy

Każdego miesiąca wielu naszych Klientów zadaje nam pytania o prawo pracy. Najczęściej są to osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, które mają pewne problemy w relacjach ze swoim pracodawcą. Wątpliwości Klientów dotyczą umowy o pracę, należnych świadczeń pracowniczych, zaległości z wypłatą wynagrodzenia, a także innych zagadnień z zakresu prawa pracy.

W dalszej części artykułu szczegółowo omawiamy te tematy, skupiając się na wybranym zakresie prawa.

Kiedy pracodawca nie chce podpisać umowy o pracę?

Prawo pracy jasno określa prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Jednym z najważniejszych obowiązków, jest zalegalizowanie pracy pracownika, przez zawarcie umowy o pracę. To również najczęstsze niedopełnienie obowiązków przez pracodawców. Dopuszczają oni zatrudnienie osób, nie podpisując z nimi umowy o pracę. W efekcie prawo pracy jest łamane, co może skutkować wieloma konsekwencjami. Pracodawca powinien podpisać z pracownikiem umowę o pracę, już w pierwszym dniu wykonywania przez niego obowiązków. Zapewnia to obu stronom należytą ochronę prawną, skutkuje również koniecznością odprowadzania podatków i składek na ubezpieczenie. Co może zrobić pracownik, z którym pracodawca nie chce podpisać umowy o pracę? Przede wszystkim taka osoba powinna udać się po fachową poradę z zakresu prawa pracy. Dzięki niej dowie się, jakie dokumenty i dowody powinien zgromadzić, które pozwolą dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego. Sądem, w którym można dochodzić swoich praw, jest właściwy miejscowo sąd pracy – dla osób wykonujących pracę w okręgu sądów krakowskich jest to Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie oraz Sąd Okręgowy w Krakowie.

Czym grozi praca bez umowy?

  • brak ochrony ubezpieczeniowej pracownika,
  • nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
  • nieudokumentowane doświadczenie zawodowe.

Jeżeli jesteś w sytuacji w której twój pracodawca nie chce podpisać z tobą umowy i namawia Cię do pracy na czarno, koniecznie zgłoś się do nas.

Udzielamy profesjonalnych porad prawnych, przygotujemy pisma procesowe i reprezentujemy naszych Klientów w sprawach przed sądem.

Mobbing w miejscu pracy a prawo karne

Coraz częstszym problemem pracowników jest mobbing w miejscu pracy. Można go doświadczać ze strony przełożonego, jak również współpracowników. Niestety panuje błędne przekonanie, że prawo pracy dopuszcza mobbing, a on sam jest trudny do udowodnienia. Jednak nic bardziej mylnego.

Udzielamy wszechstronnych porad prawnych, które dają jasne wskazówki i podpowiedzi, jak udowodnić mobbing w pracy, jakie dowody mają największą wartość w postępowaniu przed sądem, a także czym charakteryzuje się mobbing. Czujesz się nieustannie oskarżany lub atakowany ze strony innych osób w pracy? Uważasz że Twoi przełożeni oraz współpracownicy traktują Cię w sposób uwłaczający Twojej godności? Jako pracownik czujesz się zaszczuty, osaczony i nie znajdujesz nigdzie pomocy? Pamiętaj że mobbing jest wyrafinowaną formą przemocy i został uregulowany przez prawo karne.

Masz wiele możliwości obrony przed mobbingiem, jak również szans uzyskania należnego zadośćuczynienia.

Pracodawca nie wydaje świadectwa pracy? Pomoże Ci Kancelaria Radcy Prawnego oraz Kancelaria Adwokacka

Potwierdzeniem twojego stosunku pracy jest świadectwo pracy. Prawo pracy obliguje pracodawcę do jego wydania niezwłocznie, tj. w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jeśli z przyczyn obiektywnych pracodawca nie jest w stanie przekazać pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej świadectwa pracy we wskazanym wyżej terminie, jest wówczas zobowiązany w terminie 7 dni wysłać pracownikowi dokument na ostatni znany mu adres pracownika.

W świadectwie pracy ujęte zostają najważniejsze informacje o Twoim zatrudnieniu okres pracy od do, liczba wykorzystanych dni urlopu, czas przebywania na zwolnieniu lekarskim, a także informacje o karach pracowniczych, jeśli były takie udzielone. Jeżeli pracodawca zwleka lub odmawia Ci wydania świadectwa pracy, zgłoś się do nas. Nasi Klienci mogą liczyć na wszechstronną pomoc w każdym zakresie prawa pracy.