Fundacja Centrum Prawa

Centrum Prawa Kościelniak Kraków  >  Fundacja Centrum Prawa

Fundacja Centrum Prawa, zgodnie z aktem założycielskim i statutem, prowadzi aktywną działalność mającą na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz budowę szeroko pojętej świadomości prawnej w społeczeństwie.

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem interesów grup marginalizowanych społecznie, tj. osób bezrobotnych, w podeszłym wieku, a także w trudnej sytuacji życiowej.

Świadczona przez Fundację Centrum Prawa bezpłatna pomoc skierowana jest do osób niezamożnych, które ze względów majątkowych nie są w stanie ponieść kosztów profesjonalnego poradnictwa prawnego udzielanego przez radcę prawnego lub adwokata.

Więcej informacji na temat działalności Fundacji Centrum Prawa można uzyskać dzwoniąc pod następujący numer telefonu: (12) 307 20 11. Fundacja nie udziela porad telefonicznych.

pdfStatut Fundacji Centrum Prawa

Fundacja Centrum Prawa

NIP: 677 2407199

Regon: 365276417

KRS: 0000634550